Xin chào đến với Dealluong.com
Cập nhật: 23-09-23, 18:06

Dealluong.com là nền tảng tra cứu mức lương thông minh và hỗ trợ kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Dealluong.com áp dụng các quy tắc và quyền bản quyền quan trọng.

I. QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN

I.1 Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nền tảng Dealluong.com và toàn bộ nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các thành phần khác, đều được bảo vệ bởi bản quyền. Điều này có nghĩa rằng mọi thông tin và tài liệu trên nền tảng Dealluong.com này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Dealluong.com và chủ sỡ hữu liên quan. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Dealluong.com là vi phạm luật bản quyền theo quy định.

 

I.2 Sự Đồng Tình và Sử Dụng Hợp Pháp

Dealluong.com hoan nghênh sự đồng tình từ người dùng về việc sử dụng thông tin từ nền tảng Dealluong.com, nhưng yêu cầu rằng việc này phải tuân thủ các quy định và hạn chế của bản quyền. Người dùng có thể sử dụng thông tin, chia sẻ đường link từ nền tảng Dealluong.com trên bất kỳ công cụ mạng xã hội cũng như trang web khác với mục đích cá nhân hoặc tham khảo, nhưng việc sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại hoặc công bố công cộng phải được sự đồng ý bằng văn bản từ Dealluong.com.

 

I.3 Trách Nhiệm và Hỗ Trợ

Dealluong.com cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và tuân thủ các quy định bản quyền. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh liên quan đến việc sử dụng bản quyền của nền tảng Dealluong.com, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp theo quy định.

 

I.4 Nguồn tham khảo

Trên nền tảng Dealluong.com, chúng tôi có tham khảo thông tin và hình ảnh bài viết từ các nguồn như Trang hình ảnh Freepik, Chat Trí tuệ nhân tạo ChatGPT... 

 


Dealluong.com

Nền Tảng Tra Cứu Lương Thông Minh - Deal Lương Tốt, Việc Làm Tốt

Kết Nối Ứng Viên Và Nhà Tuyển Dụng

contact@dealluong.com | Liên hệ ngay

© 2023 Dealluong.com